Na ogólny koszt eksploatacji systemu cięcia ma wpływ wiele czynników: materiały eksploatacyjne, zasilanie, gaz, konserwacja itp.

Koszt robocizny to również ważny składnik kosztów eksploatacji w większości regionów świata. Wzrost stawek robocizny i brak wykwalifikowanej siły roboczej zwiększa zapotrzebowanie na zautomatyzowane rozwiązania do cięcia. Aby jeszcze bardziej zmniejszyć koszty eksploatacji, warto rozważyć zastosowanie w pełni automatycznego rozwiązania, które wyeliminuje lub zmniejszy:

  • konieczność programowania i ustawiania systemu CNC
  • liczbę dodatkowych operacji, takich jak szlifowanie przed spawaniem
  • konieczność używania więcej niż jednej maszyny do wykonywania wielu procesów, takich jak cięcie, znakowanie i ukosowanie

Wykorzystanie materiału to kolejny ważny składnik kosztów eksploatacji. Podczas gdy niejednokrotnie pewne koszty można odzyskać poprzez sprzedaż nieużywanego materiału lub odpadów, znacznie lepszym pomysłem jest wykorzystanie tego materiału w taki sposób, aby odpadów po prostu było mniej. Na poziom wykorzystania materiałów wpływa wiele czynników. Najważniejszym jest oprogramowanie CAD/CAM, które rozmieszcza części na płaszczyźnie i programuje polecenia ruchu cięcia.

Podczas ustalania kosztów eksploatacji nie należy obliczyć tylko kosztu na jedną godzinę, lecz skoncentrować się na koszcie wytworzenia jednej części lub koszcie jednego metra. Dlaczego? System, który generuje koszt ok. 17,96 EUR (20 USD) na godzinę pracy, ale produkuje tylko dwie części na godzinę nie jest tak wydajny, jak system, który kosztuje ok. 17,96 EUR (20 USD) na godzinę ,ale produkuje 100 części.

Koszt wytworzenia części = Koszt godzinnej eksploatacji / liczba wyprodukowanych części

Koszt na metr = Koszt godzinnej eksploatacji / liczba odciętych metrów

 

Jeszcze bardziej szczegółowa ocena kosztów eksploatacji wymaga poznania całkowitego kosztu wyprodukowania gotowej części, który obejmuje późniejsze procesy przygotowujące część do spawania lub lakierowania czy po prostu wykończenie estetyczne części. Jeśli można ograniczyć późniejsze procesy — oraz związany z nimi czas pracy maszyny i koszt robocizny — za pomocą ulepszeń procesu cięcia, łączny koszt gotowej części zmniejszy się.

Jedną z często pomijanych kwestii dotyczących systemu cięcia jest wydajność kontrolera wysokości palnika (THC).  Dobrze działający kontroler wysokości oferuje możliwość automatycznego ustawienia procesu za pomocą systemu CNC lub programu części, co przekłada się na:

  • zmniejszenie lub wyeliminowanie częstych błędów ustawiania
  • kompensację zużycia elektrody umożliwiającą maksymalizację trwałości materiałów eksploatacyjnych
  • utrzymanie prawidłowej wysokości palnika gwarantujące optymalną kątowość cięcia
  • zapobieganie uszkodzeniu palnika poprzez wykrywanie kolizji

 

Następny etap: kapitałowe koszty sprzętu