Firmy z całego świata stawiają przed sobą coraz bardziej ambitne cele związane z ochroną środowiska oraz dążą do zmniejszania kosztów prowadzonej działalności. Dla wielu z nich zmniejszenie zużycia energii i ilości odpadów materiałowych pozwala ograniczyć szkodliwy wpływ na środowisko oraz ograniczyć koszty eksploatacji. Znaczne korzyści mogą im zagwarantować nowoczesne, bardzo wydajne systemy cięcia oraz zaawansowane oprogramowanie CAD/CAM. Koszty dotyczące ochrony środowiska oraz koszty eksploatacji można także zmniejszyć, wyposażając systemy cięcia strumieniem wody w działające w zamkniętym układzie systemy recyklingu wody i ścierniwa. Ponadto sprzęt, który można z łatwością zmodyfikować, sprzedać lub oddać do recyklingu, może pomóc w ograniczeniu łącznych kosztów związanych z cyklem życia produktu.

W Hypertherm zmniejszanie ilości odpadów środowiskowych stanowi element naszych ogólnych starań zmierzających ku ograniczeniu śladu środowiskowego oraz unikaniu kosztów poprzez zastosowanie narzędzi i procesów Lean Six Sigma.