Oprogramowanie CAM ułatwia realizację procesu produkcji. Obecnie w branży wykorzystuje się różne typy oprogramowania CAM. Oprogramowanie CAD/CAM do rozmieszczania jest zwykle używane do programowania zmechanizowanego cięcia płaskich arkuszy blachy. Stanowi dla wytwórców i producentów kompleksowe rozwiązanie programowe wszystkich potrzeb cięcia profilów — plazmowego, laserowego, paliwowo-tlenowego i przy użyciu strumienia wody. Takie wszechstronne rozwiązanie dostarcza wszystkie funkcje niezbędne do wykonania pracy — od koncepcyjnego rysunku CAD, przez przygotowanie części, rozmieszczenie ich na płaszczyźnie po wynik prac w kodzie numerycznym.

Jak działa oprogramowanie CAD/CAM

CAD to akronim od angielskiego terminu „computer aided design”, czyli „projektowanie wspomagane komputerowo”. Oprogramowanie typu CAD wykorzystuje komputer do rysowania części i obiektów. W efekcie powstaje szczegółowy model 2D lub 3D.

Plik CAD jest następnie importowany do oprogramowania CAM. CAM to z kolei akronim słów „Computer Aided Manufacturing”, czyli „produkcja wspomagana komputerowo”. Oprogramowanie CAM jest definiowane jako „oprogramowanie komputerowe, które komunikuje się bezpośrednio z narzędziami maszyny w procesie produkcji oraz zarządza nimi”.Współpracuje z większością produkowanych obecnie maszyn CNC.

Oprogramowanie CAM przygotowuje plik CAD do cięcia i obróbki. Może na przykład sprawdzać, czy nie występują błędy kształtu, zastosować kompensację szczelin, ustalić kolejność cięcia, dodać ścieżki wejścia i wyjścia oraz wprowadzić pewne zaawansowane parametry cięcia.

Niektóre typy oprogramowania CAM mogą kontrolować oraz automatycznie ustawiać każdy aspekt operacji cięcia. W przypadku cięcia plazmowego mogą to być takie parametry, jak natężenie prądu łuku, napięcie, wstępny przepływ gazu, przepływ cięcia, szybkość cięcia, wysokość cięcia, wysokość przebijania i wiele więcej. Wszystkie te parametry upraszczają pracę operatora maszyny oraz zwiększają produktywność.

W operacjach cięcia arkuszy blachy oprogramowanie CAM realizuje jeszcze jedną krytyczną funkcję, znaną jako „rozmieszczanie”. Rozmieszczanie to efektywne układanie wielu kształtów części na zadanym obszarze lub powierzchni, zwanej płaszczyzną. W przypadku rozmieszczania automatycznego oprogramowanie wykorzystuje zaawansowane algorytmy, które szybko obracają i układają części w sposób maksymalizujący poziom wykorzystania arkusza i minimalizujący ilość ścinków.

Na końcu oprogramowanie CAM generuje kod sterowania numerycznego (NC, numerical control), który jest odczytywany i interpretowany przez sterowniki CNC zamieniające go w sygnały elektryczne kontrolujące cały proces cięcia.

Oprogramowanie CAD/CAM to składniki procesu cięcia zautomatyzowanego

Oprogramowanie CAD, oprogramowanie CAM, rozmieszczanie oraz kod NC to tylko początek procesu cięcia zautomatyzowanego. Teraz plik NC musi zostać przetworzony przez system CNC, który następnie przed wycięciem części wyśle instrukcje do systemu cięcia oraz wszystkich komponentów maszyny.

Od projektowania CAD do cięcia

Oprogramowanie CAM to część procesu cięcia zautomatyzowanego

Podczas wyboru oprogramowania do rozmieszczania CAD/CAM należy wziąć pod uwagę wiele kwestii. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.