Modernizacja lub poprawa operacji cięcia może zwiększyć zyski poprzez redukcję kosztów lub zwiększenie wydajności albo na oba te sposoby. Zależnie od postawionych celów możesz poprawić operacje poprzez takie proste kroki, jak intensyfikacja szkoleń operatorów czy uaktualnienie oprogramowania i modyfikacja sprzętu. Inne ulepszenia mogą wymagać większych inwestycji w nowe technologie cięcia lub maszyny tnące.

Obszary potencjalnej poprawy często można znaleźć poprzez poszukiwanie wąskich gardeł lub innych ukrytych kosztów pojawiających się w procesie produkcji zarówno przed, jak i za operacją cięcia.

Wąskie gardła

Gdzie w Twoim procesie wytwarzania lub produkcji znajdują się wąskie gardła, czyli miejsca o ograniczonej wydajności?

  • Jeśli wąskim gardłem są stacje cięcia ręcznego, możesz poprawić przepustowość, inwestując w maszyny oferujące większe szybkości cięcia albo wprowadzając do procesu funkcje cięcia zautomatyzowanego.
  • Jeśli Twój proces jest już zautomatyzowany, a wąskim gardłem jest stół cięcia, produktywność możesz zwiększyć za pomocą uaktualnień oprogramowania i modyfikacji sprzętu albo przechodząc z wolniejszego procesu cięcia, na przykład paliwowo-tlenowego, na taki szybszy proces, jak plazma HyDefinition®. Przejście z programowania części online przy użyciu systemu CNC na programowanie offline za pomocą takiego produktu, jak ProNest®, może znacznie poprawić rzeczywisty czas cięcia i zwiększyć dzięki temu przepustowość. Nie zapominaj o istotności szkolenia operatorów ani o takich technologiach, jak SureCut™, które wprowadzają do operacji cięcia specjalistyczną wiedzę pod postacią gotowych parametrów procesu.
  • Jeśli wąskie gardła pojawiają się w operacjach dodatkowej obróbki (albo te operacje kosztują Cię po prostu dużo czasu i pieniędzy), konieczność szlifowania, dodatkowego ukosowania i innych czynności można zniwelować, poprawiając jakość cięcia. Jakość cięcia można poprawić na wiele sposobów — od niewielkich inwestycji w szkolenie operatorów i oprogramowanie, kontroler wysokości oraz modyfikacje palnika i materiałów eksploatacyjnych, aż po inwestycje w nową maszynę z lepszym układem kontroli ruchu.

Być może jesteś także w stanie przenieść niektóre z tych operacji, takie jak ukosowanie i wycinanie otworów, na stół cięcia za pomocą ulepszeń oprogramowania i sprzętu, na przykład wykorzystując technologie True Bevel™ lub True Hole® firmy Hypertherm.

Identyfikacja ukrytych kosztów

Obszarem potencjalnej poprawy mogą być także straty i nieefektywność w strumieniu cięcia. Najczęstsze źródła strat, czyli kosztów, to rotacja operatorów i związane z tym koszty szkolenia, niskie wykorzystanie materiału, wytwarzanie wadliwych części przeznaczonych do wyrzucenia, nadmierne zarządzanie materiałem, czasy przestoju maszyny, zbyt skomplikowane oprogramowanie, słaba wydajność energetyczna, nadmierne zużycie materiałów eksploatacyjnych, a nawet podzlecanie prac, które można wykonać taniej wewnątrz firmy.

Patrz poza maszynę tnącą

Dobre okazje poprawy można znaleźć w procesie produkcji zarówno przed, jak i za maszyną tnącą. Na przykład inwestycja w zaawansowane oprogramowanie CAD/CAM używane do programowania części offline, czyli czynność wykonywana przed operacją cięcia, może przyczynić się do poprawy poziomu wykorzystania maszyny tnącej poprzez wyeliminowanie czasu przestoju wynikającego z konieczności oczekiwania na program z systemu CNC. Ta sama inwestycja może również poprawić wykorzystanie materiału, dzięki czemu zmniejszy się liczba odpadów — bardzo duży koszt w przypadku większości operacji cięcia.

W przypadku czynności wykonywanych po operacji cięcia być może poświęcasz zbyt dużo czasu i pieniędzy na narzędzia mechaniczne i robociznę niezbędne do przygotowania części do spawania i lakierowania. Inwestycja w poprawę jakości cięcia może zmniejszyć konieczność wykonywania takich operacji następczych, jak szlifowanie czy ukosowanie, umożliwiając zwiększenie przepustowości gotowych części, a nie tylko liczby części opuszczających stół cięcia czy stanowisko robota.