Jeśli po ocenie potrzeb i okazji poprawy stwierdzisz, że inwestycja w nowe oprogramowanie lub nowy sprzęt może być konieczna, nadal musisz określić opłacalność przedsięwzięcia. Zwrot z inwestycji zależy od dodatkowego zysku, jaki można wygenerować w wyniku oszczędności kosztów oraz zwiększonej wydajności.

Większa wydajność może się przełożyć na:

  • lepszą przepustowość (więcej części wytwarzanych na jednej zmianie)
  • możliwość przeniesienia do fabryki prac, które były zlecane firmom zewnętrznym
  • możliwość wykonywania prac, których wcześniej nie można było wykonywać
  • wszystkie powyższe korzyści

Twoi klienci płacą za gotowe części, więc pamiętaj, aby spoglądać nieco dalej niż stół cięcia. Twój przypadek biznesowy może mocno zależeć od procesów, które są realizowane przed operacją cięcia lub po niej.

Podczas przygotowywania wewnętrznego wniosku biznesowego o inwestycję w operacje cięcia musisz rozpoznać i zrozumieć potencjalne koszty, zalety i opcje modernizacji każdego etapu bieżącego środowiska produkcyjnego, ponieważ różni członkowie grupy decyzyjnej koncentrują się na różnych korzyściach.

  • Kierownik zakładu koncentruje się na produktywności
  • Dyrektor finansowy koncentruje się na ogólnym wzroście dochodu
  • Inżynier do spraw bezpieczeństwa koncentruje się na zmniejszeniu liczby wypadków
  • Natomiast operator — na możliwości produkowania większej liczby lepszych części
  • Kierownik do spraw kadr koncentruje się na ograniczeniu kosztów szkolenia oraz zwiększeniu wskaźnika zatrzymania pracowników

Inwestycja w oprogramowanie i sprzęt do cięcia może dostarczyć korzyści, które zadowolą wielu członków zespołu decyzyjnego!

Aby jeszcze bardziej zwiększyć atrakcyjność wniosku o inwestycję kapitałową, warto wspomnieć o atrakcyjnych opcjach finansowania oraz możliwości amortyzowania kosztów.