• Używaj elektrody, aż do całkowitego zużycia: Całkowicie zużyta elektroda SilverLine® ma głębokość wgłębienia 2,5 mm. 

  • Prawidłowo dokręć wewnętrzną nasadkę: Sprawdź, czy wewnętrzna nasadka szczelnie przylega do dyszy oraz  czy zapewnia dobre uszczelnienie i zapobiega przeciekaniu.

  • Czyść palnik i sprawdzaj szczelność: Po każdej zmianie części czyść palnik przez co najmniej 30 sekund, aby usunąć pozostałą wilgoć. Sprawdzaj szczelność.

  • Sprawdzaj przepływ gazu plazmowego: Procentowe natężenie przepływu gazu plazmowego jest niezwykle ważne. Zbyt wysokie natężenie przepływu spowoduje przedwczesne zużycie elektrody i trudności z rozruchem. Zbyt małe natężenie przepływu powoduje niekontrolowane wyładowania łukowe. (Sprawdź tabele cięcia w instrukcji obsługi).

  • Sprawdzaj przepływ gazu osłonowego: Prawidłowy wstępny przepływ gazu osłonowego zapobiega uszkodzeniu dyszy i tarczy osłaniającej. Ustaw przepływ wstępny zgodnie z wartościami podanymi w tabelach cięcia w instrukcji obsługi.

  • Przebijaj na prawidłowej wysokości: W przypadku systemów Kaliburn firma Hypertherm zaleca przebijanie na dwukrotnie większej wysokości niż wysokość cięcia. Zbyt mała wysokość przebijania powoduje uderzanie stopionego metalu (odprysków) w tarczę osłaniającą i dyszę. Jest to najczęstsza przyczyna przedwczesnego zużycia dyszy. Zbyt duża wysokość przebijania może spowodować powolny transfer łuku i nieprawidłowy zapłon palnika.

  • Reguluj napięcie łuku: W miarę zużywania się elektrody palnik zbliża się do płyty. Aby utrzymać optymalną wysokość cięcia, należy zwiększać napięcie łuku, w krokach co 2 V, do wartości o 10 V wyższej od początkowego ustawienia.

  • Unikaj rozciągania łuku: Może ono nastąpić podczas wzdłużnego odcinania płyty lub w przypadku nieprawidłowego zaprogramowania wyprowadzenia cięcia. Zmniejsza to trwałość materiałów eksploatacyjnych.

  • Czyść dyszę i tarczę osłaniającą: Regularnie oczyszczaj dyszę i tarczę osłaniającą z odprysków. Zapobiegnie to powstawaniu zjawiska łuku podwójnego, które zmniejsza trwałość materiałów eksploatacyjnych.