• Używaj elektrody aż do całkowitego zużycia: Całkowicie zużyta elektroda SilverLine® ma głębokość wgłębienia 3,0 mm. Jest to więcej, niż głębokość wgłębienia zalecana w przypadku części standardowych: 2,3 mm.

  • Prawidłowo dokręć nasadkę dyszy: Aby nie nastąpił przeciek, dopilnuj, aby nasadka szczelnie przylegała do dyszy.

  • Przeczyść palnik: Po każdej zmianie części czyść palnik przez co najmniej 30 sekund, aby usunąć pozostałą wilgoć.

  • Sprawdź szczelność: Po oczyszczeniu palnika sprawdź, czy wszystkie pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym są szczelne oraz czy chłodziwo palnika nie wycieka.

  • Wyreguluj ciśnienie gazu plazmowego: Procentowe natężenie przepływu gazu plazmowego jest niezwykle ważne. Zbyt wysokie natężenie przepływu spowoduje przedwczesne zużycie elektrody i trudności z rozruchem. Zbyt małe natężenie przepływu powoduje niekontrolowane wyładowania łukowe.

  • Wyreguluj ciśnienie gazu osłonowego: Optymalne wartości ciśnienia gazu osłonowego znajdują się na wykresach cięcia. Prawidłowe początkowy przepływ gazu osłonowego chroni dyszę i osłonę podczas przebijania.

  • Przebijaj na prawidłowej wysokości: Optymalna (początkowa) wysokość przebijania jest podana na wykresach cięcia. Zbyt mała wysokość przebijania powoduje uderzanie stopionego metalu (odprysków) w osłonę i dyszę. Jest to najczęstsza przyczyna przedwczesnego zużycia dyszy. Zbyt duża wysokość przebijania może spowodować nieodpalanie palnika i uszkodzenie dyszy.

  • Reguluj napięcie łuku: W miarę zużywania się materiałów eksploatacyjnych palnik zbliża się do płyty. Aby utrzymać optymalną wysokość cięcia, należy zwiększać napięcie łuku, w krokach co 5 V, do wartości o 20 V wyższej od początkowego ustawienia.

  • Unikaj rozciągania łuku: Może ono nastąpić podczas wzdłużnego odcinania płyty lub w przypadku nieprawidłowego zaprogramowania wyprowadzenia cięcia. Zmniejsza to trwałość materiałów eksploatacyjnych.

  • Czyść dyszę i osłonę: Regularnie oczyszczaj dyszę i osłonę z odprysków. Zapobiegnie to powstaniu zjawiska łuku podwójnego, które zmniejsza trwałość materiałów eksploatacyjnych.