System plazmowy Powermax45® XP to idealne narzędzie do wielu różnych zastosowań znakowania metalu:

  • Numery identyfikacyjne części
  • Nacinanie linii oznaczających miejsca spawania i wyginania
  • Tworzenie wgłębień przed wierceniem

Ten system zaprojektowano specjalne z myślą o dostarczeniu stabilnego łuku plazmowego o niskim natężeniu prądu z wykorzystaniem precyzyjnej dyszy żłobiącej i osłony do znakowania. Umożliwia wykonywane znaków wysokiej jakości za pomocą palników ręcznych i zmechanizowanych, z użyciem powietrza lub argonu jako źródła gazu.

Profile znakowania z płytkim i głębokim nacinaniem

Zasadniczo można wymienić dwa różne typy profilów znakowania: z płytkim nacinaniem i głębokim nacinaniem. Zwykle wybór zależy od tego, czy oznaczenie ma być widoczne w końcowym produkcie. Jeśli oznaczenie ma być widoczne na przykład po lakierowaniu, częściej stosuje się głębokie nacinanie. W przypadku tymczasowych oznaczeń części, które nie muszą być widoczne po końcowym zmontowaniu, prawdopodobnie lepszym wyborem jest płytkie nacinanie, gdyż takie oznaczenia można łatwiej usunąć szlifierką lub pokryć warstwą farby.

Wiele parametrów systemu Powermax45 XP można z łatwością zmodyfikować, uzyskując różne głębokości, szerokości oraz profile znakowania w różnych typach metalu. Przykłady:

  • Prąd wyjściowy o niskim natężeniu 10 A powoduje powstanie płytkiego nacięcia.
  • Prąd wyjściowy o wyższym natężeniu, z zakresu od 15 do 25 A, powoduje powstanie głębszego nacięcia.
  • Wolny ruch połączony z małym roboczym odsunięciem palnika zwiększa szerokość i głębokość nacięcia.
  • Szybszy ruch połączony z większym roboczym odsunięciem palnika zmniejsza szerokość i głębokość nacięcia.
Płytkie znakowanie metalu z wykorzystaniem powietrza Głębokie znakowanie metalu z wykorzystaniem powietrza

Płytkie znakowanie metalu z wykorzystaniem powietrza

Głębokie znakowanie metalu z wykorzystaniem powietrza

Powietrze czy argon?

Decyzja o wyborze powietrza lub argonu również wpływa na szerokość i wygląd nacięcia w różnych typach metalu. Argon powoduje powstanie płytszego i węższego profilu oraz bardziej czystego produktu końcowego. Powietrze utlenia powierzchnię metalu, co powoduje powstanie małych ilości żużlu oraz nieco bardziej chropowatego profilu niż w przypadku argonu. Pozostawia również ciemną warstwę utlenionego metalu na powierzchni.

Jednak powietrze oferuje jedną dużą zaletę: względnie niski koszt. Kosz energii elektrycznej potrzebnej do sprężenia powietrza to zaledwie ułamek ceny argonu w butli. Gdy jest wymagany argon, technologia automatycznego wykrywania gazu oferowana przez system Powermax45 XP pomaga zmniejszyć zużycie gazu w trybie żłobienia/znakowania, zapewniając znaczne oszczędności kosztów w porównaniu do innych systemów znakujących plazmą.

Płytkie znakowanie metalu z wykorzystaniem argonu Głębokie znakowanie metalu z wykorzystaniem argonu

Płytkie znakowanie metalu z wykorzystaniem argonu

Głębokie znakowanie metalu z wykorzystaniem argonu

 

Na poniższych filmach pokazano system Powermax45 XP współpracujący ze stołem CNC, wykonujący płytkie i głębokie oznaczenia w metalach różnych typów.

Powiązane treści