Ukosowanie

Ukosowanie to proces cięcia części, w którym krawędź nie jest ustawiona prostopadle do wierzchu elementu obrabianego. Wykonuje się go, aby zwiększyć powierzchnię obszaru krawędzi i uzyskać w ten sposób mocniejszy oraz bardziej bezpieczny spaw.

Cięcie w trudno dostępnych miejscach

Przedłużone materiały eksploatacyjne HyAccess™ firmy Hypertherm gwarantują dodatkowy zasięg podczas cięcia i żłobienia plazmowego w trudno dostępnych i ograniczonych przestrzeniach.

Cięcie dokładne

Podczas cięcia skomplikowanych kształtów lub części o bardzo dokładnych szczegółach konieczny jest proces umożliwiający uzyskanie bardzo cienkich szczelin.

Cięcie powierzchniowe

Nowy proces cięcia powierzchniowego Powermax® pozwala ciąć bliżej materiału bazowego niż kiedykolwiek. Dzięki temu można zmniejszyć liczbę kosztownych i czasochłonnych operacji dodatkowej obróbki.

Żłobienie

Żłobienie plazmowe, czyli usuwanie metalu łukiem plazmowym, jest podobne do cięcia plazmowego. Łuk plazmowy zajarzony między palnikiem a elementem obrabianym topi metal, a gaz zdmuchuje stopiony materiał.

Cięcie otworów

W wielu pracach jest wymagane wycięcie otworów, które będą następnie używane do skręcenia ze sobą co najmniej dwóch części.

Znakowanie

Znakowanie jest zwykle używane przez wytwórców i producentów do nanoszenia na części liczb lub liter, oznaczania miejsc cięcia otworów, oznaczania miejsc spawania oraz do innych celów.

Złomowanie

Odzyskiwanie odpadów metalowych ze starego sprzętu, sprzętu przemysłowego, samochodów i innych elementów stanowi ważną część cyklu życia surowców. Minimalizuje ilość odpadów, maksymalizuje wartość wytwarzanych towarów i znacznie ogranicza szkodliwy wpływ na środowisko.