We smoothly ramp down to the corner end speed via easy to read E commands

Te dwa wiersze definiują początkową szybkość przesuwu. Ta szybkość przesuwu musi zostać zdefiniowana przed wydaniem jakichkolwiek poleceń E stopniowej zmiany szybkości.

Ten wiersz zawiera polecenie E, które płynnie zmniejsza szybkość przesuwu z początkowych 3,62 cali/min do zwykłej wartości szybkości cięcia (wynikającej z ustawień jakości wybranych w oprogramowaniu ProNest), równej 9,05 cali/min, na odcinku o długości 0,075 cala. Uwaga: Między wartością długości a poleceniem E należy wstawić odstęp.

Ten wiersz sprawia, że szybkość przesuwu jest płynnie zmniejszana z uprzednio ustawionej szybkości 9,05 cali/min do 3,62 cali/min na odcinku o długości 0,04 cala. To ostatni wiersz przed narożnikiem. Wartość 3,62 cala/min odzwierciedla wartość parametru końcowej szybkości w narożniku.

Ten wiersz sprawia, że szybkość przesuwu jest płynnie zwiększana z powrotem do normalnej wartości szybkości cięcia wynoszącej 9,05 cali/min z ustawionej wcześniej szybkości końcowej w narożniku, równej 3,62 cali/min, na odcinku o długości 0,04 cala. To pierwszy wiersz za narożnikiem.

Tę samą technikę należy powtórzyć w każdym narożniku.

 

Polecenia E pozwalają eliminować efekt żłobkowania wynikający z krokowego zmniejszania szybkości

Bez płynnego zwalniania

Zwalnianie krokowe

Zwalnianie płynne (kody E)