Jako element technologii SureCut™ firmy Hypertherm, nasza opatentowana technologia True Hole® do stali miękkiej zapewnia otwory o znacznie lepszej jakości, niż była możliwa do uzyskania kiedykolwiek wcześniej przy użyciu plazmy. Ta technologia cięcia stali miękkiej jest dostępna wyłącznie w połączeniu z systemami plazmowymi Hypertherm HPRXD® i XPR® z automatyczną konsolą gazu, między innymi z systemem XPR300™.

Technologia True Hole jest stosowana automatycznie przez oprogramowanie do rozmieszczania lub oprogramowanie systemu CNC względem otworów o średnicy do 25 mm przy zakresie pokrycia o współczynniku proporcji średnicy do grubości od 2:1 aż do 1:1.

Z technologią True Hole Bez technologii True Hole
Otwór wycięty z zastosowaniem technologii True Hole Otwór wycięty bez zastosowania technologii True Hole

Specyfikacje

Materiał Stal miękka
Grubość materiału Do 25 mm
Zakresy pokrycia otworów Od 2:1 nawet do 1:1

Wykres porównawczy z otworami 10 mm wykonanymi w stali miękkiej w procesie 130 A

Ilustracja stożkowości z technologią True Hole i bez niej

Korzyści

 • Jakość otworów na śruby zapewniana automatycznie bez ingerencji operatora
 • Jakość otworów bliska jakości osiąganej w technologii laserowej, co sprawia, że proces plazmowy nadaje się do wielu zastosowań, w których wcześniej było wymagane cięcie laserem
 • Praktycznie brak stożkowości
 • Mniejsza ilość pozostającego materiału, który jest dodatkowo odsuwany na zewnątrz otworu
 • Gwarancja uzyskania otworów o jakości „gotowej na śruby”

Bezproblemowa integracja komponentów

Technologia True Hole to wyjątkowe połączenie przedstawionych niżej parametrów, w którym uwzględniono zadane natężenie prądu, typ i grubość materiału oraz rozmiar otworu:

 • Typ gazu procesowego
 • Przepływ gazu
 • Natężenie prądu
 • Metodologia przebijania
 • Technika ścieżki wejścia/wyjścia
 • Różne szybkości w różnych segmentach otworów
 • Wygaszenie łuku zsynchronizowane z ruchem palnika

 

* Technologia True Hole wymaga korzystania z systemu plazmowego HyPerformance® HPRXD® z automatyczną konsolą gazu lub systemu XPR wraz z maszyną do cięcia zgodną z technologią True Hole. Więcej informacji na temat konkretnych komponentów można uzyskać u producenta maszyny cięcia. System HPRXD musi występować w konfiguracji z automatyczną konsolą gazu.

Powiązane treści