Etap 1: Programowanie przy użyciu oprogramowania do rozmieszczania

Zaimportuj rysunki części oraz pliki CAD/CAM 2D i 3D, a następnie zastosuj wbudowane optymalne techniki cięcia.

Etap 2: Ustawianie na ekranie systemu CNC

Inteligentny kreator przeprowadza operatora przez wymagane podstawowe zadania, które pozwalają wytwarzać części o powtarzalnej i doskonałej jakości cięcia.

Wybierz program i proces, zamontuj i wyrównaj arkusz, a następnie zamontuj materiały eksploatacyjne.

 

Obsługa programów części

Osadzenie dodatkowych kodów instrukcji w systemie CNC pomaga skrócić czas ustawiania pracy.

Bez parametrów procesu

Z parametrami procesu

Etap 3: Generowanie wyników

Optymalizując jakość cięcia, produktywność i koszty eksploatacji, można zmaksymalizować zysk!

Powiązane treści