Osadzenie dodatkowych kodów instrukcji w systemie CNC pomaga skrócić czas ustawiania pracy.

Bez parametrów procesu

Z parametrami procesu