Jako element technologii SureCut™ firmy Hypertherm, technologia Rapid Part™ oferuje nawet 100% wzrost produktywności — automatycznie — bez interwencji operatora. Technologia Rapid Part wykorzystuje metody optymalizacji ruchu zawarte w programie części i jest automatycznie wykonywana przez system komputerowego sterowania numerycznego (CNC).

 

Korzyści

  • Zwiększa liczbę części wytwarzanych w ciągu godziny nawet o 100%.Na wykresie przedstawiono zwiększenie liczby części o 100% przy zastosowaniu technologii Rapid Part.
Przykłady cięcia bez technologii Rapid Part Przykłady cięcia z technologią Rapid Part

Części wyprodukowane przy użyciu tej samej maszyny do cięcia, tej samej szybkości cięcia i tego samego czasu cięcia.

Uwaga: Skrócenie czasu między cięciami jest zauważalne w każdym zadaniu, lecz największy wzrost produktywności można uzyskać w przypadku gniazd z cienkiej blachy i dużej liczby części/przebić.

Bez technologii Rapid Part Z technologią Rapid Part  

 

  • Automatycznie skraca czas cyklu między kolejnymi cięciami bez interwencji operatora nawet do 80% oraz skraca czas cięcia każdej części o około 50%.

Wykres czasów cyklu cięcie-cięcie

Jak to działa?

Technologia Rapid Part odpowiada za identyfikację i optymalizację pięciu aspektów kompleksowego procesu cięcia, które powodują wydłużenie czasu cyklu i występują między poprzednim cięciem lub przebiciem, a następnym przebiciem.

Process Komponent Hypertherm Co się dzieje
Wycofanie palnika Kontroler wysokości palnika ArcGlide® lub Sensor™ THC Szybki ruch pionowy (wzdłuż osi Z) powoduje inteligentnie wycofanie palnika do wysokości następnego przebijania, wyznaczonej na podstawie właściwości materiału i części.
Ruch stołu Oprogramowanie do rozmieszczania ProNest® Zoptymalizowane instrukcje ruchu są programowane z wykorzystaniem opcjonalnego modułu unikania kolizji. Minimalizuje to ryzyko kolizji palnika oraz czas, jaki upływa między zakończeniem jednego cięcia a przebiciem kolejnej części.
Wykrywanie wysokości początkowej (IHS) Kontroler wysokości palnika ArcGlide® lub Sensor™ THC
  • Szybki ruch wzdłuż osi Z
  • Automatyczna kalibracja przejścia z dużej do małej szybkości cięcia
  • Inteligentne pomijanie wykrywania wysokości początkowej na podstawie kształtu części i konfiguracji płaszczyzny.
Przepływ wstępny gazu   Realizowany jednocześnie z wykrywaniem wysokości początkowej lub podczas ruchu maszyny, gdy wykrywanie wysokości początkowej jest wyłączona.
Wykrywanie przebicia System XPR™ Automatycznie wykrywa, kiedy system przebił płytę przy konkretnej grubości, a palnik jest gotowy do rozpoczęcia ruchu.

Powiązane treści