Pierścień zawirowujący: #220670

Numer części: nr 220670

Zakresy robocze: 15 A–45 A