Zestaw niezbędnych materiałów eksploatacyjnych Powermax45 do cięcia ręcznego 45 A w wersji CSA

Numer części: nr 851478