Kontroler wysokości palnika Sensor

Zaprojektowany specjalnie z myślą o integracji z rozwiązaniami CNC firmy Hypertherm, ten kontroler wysokości palnika Sensor® (THC, torch height control) oferuje pełną gamę funkcji i znacznie zwiększa produktywność oraz rentowność operacji cięcia kształtów.

Ten wygodny w obsłudze i łatwy w instalacji system oferuje zintegrowane funkcje oprogramowania CNC oraz sterowanie serwomechanizmowe w zamkniętej pętli, jak również najnowsze nowinki z zakresu integracji systemu i niezawodności sprzętowej.

 

Informacje o systemie

Korzyści

Sensor THC to system kontroli wysokości palnika, który jest wbudowany w system CNC, oferujący za jednym dotknięciem przycisku gotowe parametry cięcia, dobrane przez specjalistów Hypertherm. Takie wbudowane wykresy cięcia zawierają wszystkie parametry, jakie są wymagane przez system plazmowy i kontroler THC do skrócenia czasu ustawiania oraz zmniejszenia ryzyka omyłek operatora przy jednoczesnym wzroście produktywności. 

 • Z kontrolerem Sensor THC przyrost wydajności można osiągnąć bez ingerencji operatora, co eliminuje potrzebę intensywnego szkolenia i pozwala osiągnąć najwyższą wydajność na każdej zmianie i w każdym zakładzie oraz w przypadku każdego operatora.
 • Za całą logikę operacji odpowiada system CNC, który jest mózgiem obsługującym kompletny proces ustawiania pracy
 • Wbudowana specjalistyczna wiedza o procesie Hypertherm pod postacią wykresów cięcia i kodów procesu w programach części
 • Kontroler Sensor THC współpracuje z niestandardowymi podnośnikami oraz obsługuje takie specjalistyczne zastosowania, jak plazmowe ukosowanie, cięcie rur i przewodów oraz cięcie strumieniem wody
 • Zdalna diagnostyka przez Internet za pomocą narzędzia pomocy zdalnej Remote Help dostępnego w systemie CNC
 • Obsługa takich technologii SureCut, jak TrueHole®TrueBevel™ oraz Rapid Part™

Prosta obsługa i niezawodne działanie

 • Kompleksowy wbudowany test umożliwiający łatwe podłączenie, sprawdzenie systemu oraz konfigurację
 • Wbudowane, programowane przez użytkownika parametry kontroli procesu na potrzeby wykrywania wysokości początkowej, ustawiania napięcia łuku plazmowego, automatycznego wykrywania przecięcia szczelin, pomijania oraz ustawiania odchyłki wykrywania wysokości początkowej
 • Automatyczne ponowienie przy błędzie transferu łuku

Funkcje zapewniające wysoką wydajność

 • Regulacja zakresu napięcia łuku od 50 do 300 V DC w krokach co 0,5 V
 • Wykrywanie wysokości początkowej z kontaktem omowym lub wykrywaniem błędu położenia na podstawie przeciążenia
 • Ręczna lub w pełni automatyczna kontrola wysokości
 • Automatyczne ustawianie napięcia łuku
 • Automatyczny wstępny przepływ gazu podczas wykrywania wysokości początkowej
 • Obsługa palników znakujących po łuku
 • Kompletne sterowanie serwomechanizmem w zamkniętej pętli z regulacją proporcjonalną, całkową, różniczkową oraz sprzężeniem w przód

Lepsza produktywność

 • Technologia Rapid Part™ minimalizuje czas cyklu cięcie-cięcie, znacznie zwiększając liczbę części produkowanych w ciągu godziny
 • Zautomatyzowane wykrywanie wysokości początkowej (IHS, Initial Height Sense) bez ryzyka uszkodzenia minimalizuje czas, w jakim palnik odnajduje płytę; W zależności od geometrii części i charakterystyki płyty, jeśli to możliwe, etap wykrywania wysokości początkowej jest automatycznie pomijany

Niższe koszty eksploatacji

 • Optymalna trwałość materiałów eksploatacyjnych i najwyższa jakość cięcia dzięki kontroli i próbkowaniu napięcia łuku
 • Najwyższy poziom wytrzymałości elementów mechanicznych gwarantujący doskonałą niezawodność

 

Liczba rozruchów zestawu materiałów eksploatacyjnych z odchyleniem od prawidłowej wysokości cięcia mniejszym niż 0,25 mm, bez ingerencji operatora (130 A), stal miękka 12 mm (patrz tabela)


Lepsza jakość cięcia i trwałość materiałów eksploatacyjnych

 • W tradycyjnym sterowaniu wysokością palnika w celu zapewnienia prawidłowej wysokości cięcia jest wymagana okresowa regulacja napięcia łuku przez operatora. Aby zapewnić prawidłową wysokość palnika przez cały okres trwałości materiałów eksploatacyjnych i bez ingerencji operatora, kontroler wysokości palnika Sensor THC nieprzerwanie próbkuje oraz automatycznie reguluje napięcie łuku, wykorzystując do tego celu własnościowe technologie firmy Hypertherm.
 • Optymalna trwałość materiałów eksploatacyjnych i najwyższa jakość cięcia są uzyskiwane dzięki automatycznemu sterowaniu położeniem i próbkowaniu napięcia łuku.  

Specyfikacje

Wymiary 127 x 152 x 526,5 mm
Długość suwu podnośnika 241 mm
Masa 11,27 kg bez zespołu ochrony przed zderzeniem i palnika
Silnik Dostarczane przez dostawcę OEM — kołnierz 60 mm z otworem na śrubę o średnicy 70 mm
Maksymalna wydajność podnoszenia 11,4 kg
Maksymalna szybkość 15 200 mm/min
Protokół komunikacji Ukryte przewody do silnika i modułu we/wy
EtherCat do systemu plazmowego HPR
Wilgotność 95% wilgotności względnej
Parametry otoczenia Od –10°C do +40°C w otoczeniu
Opcjonalny zespół mocowania palnika / ochrony przed zderzeniem 11,4 kg magnetyczne (zalecane)
4,5 kg magnetyczne
Zespół mocowania palnika dostępny w opcjach: 51 mm, 44 mm i 35 mm
Kalibracyjny wskaźnik laserowy Standardowo w zestawie
Rodzaje stołów Stół wodny o opadowym kierunku przepływu

Informacje o kupowaniu

Odwiedź naszą stronę z informacjami o miejscach sprzedaży, aby znaleźć potencjalnego partnera, lub skontaktuj się bezpośrednio z firmą Hypertherm, jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy.

Zasoby

Podręczniki i dokumenty
Szkolenie