Sensor PHC

Sensor™ firmy Hypertherm to łatwy w obsłudze i niezawodnie wykrywający napięcie plazmowy kontroler wysokości (PHC, plasma height control) przeznaczony do systemów cięcia i przebijania plazmą konwencjonalną. Nie wymaga interwencji operatora podczas cięcia, oferuje programowalne i różnorodne ustawienia wysokości przebijania oraz cięcia, pozwalające automatycznie pozycjonować palnik.

Kontroler Sensor PHC jest zgodny z każdym systemem komputerowego sterowania numerycznego (CNC, Computer Numeric Control) oraz z wieloma systemami plazmowymi, gwarantuje łatwą instalację w nowych i istniejących stołach cięcia plazmą konwencjonalną. Kontroler Sensor PHC zapewnia lepszą wydajność przy znacznie mniejszych kosztach w porównaniu do innych rozwiązań kontroli wysokości.

 

Informacje o systemie

Korzyści

Lepsza trwałość materiałów eksploatacyjnych

  • Możliwość ustawiania wysokości przebijania i cięcia oddzielnie dla każdej pracy, co optymalizuje operacje cięcia
  • Ustawienie większej wysokości przebijania chroni materiały eksploatacyjne poprzez odsunięcie palnika od rozprysków

 

Uwaga: Wyniki standardowych laboratoryjnych testów przebijania i cięcia systemem Powermax przy 80 A.


Specyfikacje

Maksymalna szybkość 5120 mm/m
Zakres ruchu 150 mm
Nastawa napięcia łuku Sygnał zwrotny napięcia łuku z nastawą napięcia łuku od 50 V do 210 V; skuteczność do 1 łuk-wolt
  Wykrywanie wysokości początkowej z kontaktem omowym i siłą przeciążenia
  Sygnał włączenia/wyłączenia zapewniany z systemu CNC
  Do wyboru jest wiele kabli o różnorodnej długości, które można dopasować do każdego zastosowania
* Informacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia
** Są wymagane ekran i klawiatura dostarczane przez klienta

Informacje o kupowaniu

Odwiedź naszą stronę z informacjami o miejscach sprzedaży, aby znaleźć potencjalnego partnera, lub skontaktuj się bezpośrednio z firmą Hypertherm, jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy.

Zasoby

Podręczniki i dokumenty
Szkolenie