Adapter palnika Hyamp

Zestaw adaptera palnika Hyamp™ sprawia, że palniki zmechanizowane z tuleją 44 mm (przeznaczone do systemów Powermax125®MAXPRO200®) stają się zgodne z wypalaczami ścieżkowymi, przecinarkami do rur, stołami cięcia i starszym sprzętem, który współpracuje z palnikami wyposażonymi w tuleje 35 mm.

Adapter jest również zgodny z takimi wieloma urządzeniami, jak wypalacze ścieżkowe firm Bug-O, Steelmax, Victor, Koike, starszymi stołami cięcia X-Y firm Plasmacam i Torchmate oraz z maszynami do cięcia rur firm Mathey Dearman, H&M, Sawyer, Koike, Victor i Wachs.

Więcej informacji można znaleźć w biuletynie na temat ulepszeń nr 809170 dostępnym w systemie Hypertherm xNet.

Firma Hypertherm nie jest stowarzyszona z wymienionymi wyżej producentami. Odniesienia do maszyn, części, opisów i numerów modeli mają charakter wyłącznie informacyjny. Adapter palnika Hyamp jest produkowany przez firmę Hypertherm albo na jej zlecenie. Jeśli wyraźnie nie określono inaczej, nie jest wykonywany przez wymienionych producentów. Odniesienia do nazw maszyn, palników, materiałów eksploatacyjnych i/lub numerów modeli mają charakter wyłącznie informacyjny. Hypertherm to zarejestrowany znak handlowy firmy Hypertherm Inc. Wszystkie inne znaki handlowe są własnością odpowiednich podmiotów.

 

Informacje o akcesoria

Informacje o kupowaniu

Element Opis
428495 Adapter palnika Hyamp

Powiązane przedmioty

 

Jak możemy Ci pomóc?