Ważny aspekt każdej operacji cięcia jest związany ze stanem i trwałością materiałów eksploatacyjnych palnika. W miarę zużywania się materiałów eksploatacyjnych jakość cięcia zmienia się pod względem kątowości krawędzi, szerokości szczeliny (rozmiaru części) oraz formowania żużlu.

Najlepsze dostępne obecnie palniki oferują trwałość materiałów eksploatacyjnych dziesięciokrotnie wyższą niż palniki projektowane kilka dekad temu. Nie oznacza to jednak, że operator maszyny, bez względu na zastosowanie cięcia plazmowego, nie musi zwracać szczególnej uwagi na stan materiałów eksploatacyjnych oraz na parametry cięcia wpływające na jakość cięcia i trwałość tych materiałów. Jeśli będzie to robić, uda mu się uzyskać najniższy koszt wytworzenia jednej części oraz najlepszą jakość cięcia.

Powiązane treści

Informacje na temat materiałów eksploatacyjnych do produktów Powermax

Krótkie samouczki wideo, które pomogą dowiedzieć się, kiedy i dlaczego należy wymienić materiały eksploatacyjne Powermax®.

Przeczytaj więcej