Kiedy jest konieczna aktualizacja oprogramowania Phoenix?

Hypertherm wydaje aktualizacje oprogramowania Phoenix co najmniej dwa razy rocznie. Zawierają one poprawki usterek oraz nowe funkcje. Ponieważ poprawki usterek znajdują się we wszystkich aktualizacjach, zalecamy, aby aktualizować oprogramowanie zawsze, gdy pojawi się nowa wersja. W razie braku pewności odnośnie do stosowności instalacji konkretnego wydania należy się skontaktować z producentem stołu.

Sprawdź bieżącą wersję oprogramowania Phoenix